Niedziela, 23 lipca 2017 r.

Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, ze w związku z Przebudową drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka w m. Kramarzówka zostanie zamknięta droga na odcinku od Cerkwi do ostatniego przystanku w Kramarzówce od dnia 30 czerwca 2017r. w godz. 1400 do dnia 7 lipca do godz. 2400

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z Przebudową drogi powiatowej Nr 1784R Dobkowice-Tapin w m. Tapin , zostanie zamknieta droga na odcinku 500m, ruch samochodów osobowych zostanie prowadzony drogami gminnymi od dnia 30 czerwca 2017r. w godz. 1400do dnia 7 lipca 2017r. do godz. 2400

Brama na Bieszczady już oficjalnie

7 maja oficjalnie „przecięto wstęgę” i poświęcono Bramę na Bieszczady, czyli drogę Pruchnik-Nienadowa. Uroczystość była połączona z inauguracją sezonu motocyklowego stowarzyszenia Motorbike.

Wydarzenie zainaugurowała msza święta w sanktuarium maryjnym w Jodłówce. Potem imponująca kolumna motocyklistów przejechała dawną trasą przez Jodłówkę na miejsce poświęcenie nowej drogi, którego dokonał ks. dziekan dr Piotr Kandefer w obecności wielu zacnych gości. Przecięcia wstęgi dokonali Posłowie Bogdan Rzońca i Piotr Uruski, Senator Mieczysław Golba, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, przedstawiciel wykonawcy, firmy Strabag Maciej Łukaszek, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Janusz Obłoza, Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, przedstawiciele stowarzyszenia Motorbike - organizatorzy otwarcia sezonu motocyklowego oraz Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan.

Całość zakończył piknik zorganizowany w Pruchniku, podczas którego zbierano także datki na jarosławskie „Kilometry Dobra”.

7 kilometrowa droga Pruchnik – Nienadowa (a dokładnie Hucisko Nienadowskie) kosztowała 7 mln złotych. Pieniądze Powiat pozyskał z ogólnopolskiego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (3 mln). Wkład własny to z kolei środki z budżetu powiatu jarosławskiego i gminy Pruchnik.

Droga Pruchnik – Nienadowa ma usprawnić komunikację, ale także zapewnić wzrost bezpieczeństwa drogowego w południowej części powiatu jarosławskiego – mówi o inwestycji Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski – Dla mieszkańców Jarosławia i okolic to także najbliższe połączenie z Bieszczadami, stąd jej nazwa.

Prace rozpoczęły się 20 kwietnia 2016 r., a zakończyły jesienią. Prowadziła je firma Strabag. Choć formalnie widniała na mapach, to właściwie trzeba było ją zbudować od podstaw. Oprócz nowej jezdni wykonano także chodnik na najważniejszym odcinku, barierki, odwodnienia i inne niezbędne drogowe elementy.

Ważna inwestycja drogowa w powiecie jarosławskim ruszyła!

Zakończono procedurę przetargową i 5 maja przekazano plac budowy na dużą inwestycję drogową łączącą Jarosław z autostradą A4, poprzez ul. Pawłosiowską i dalej przez Pawłosiów. Ogółem do gruntownej przebudowy przewidziano blisko 5 km (dokładnie 4,82 km) tej drogi. Na zakończeniu ul. Pawłosiowskiej (w kierunku na Pawłosiów) powstanie także czterowylotowe rondo.

Wykonawcą zadania będzie firma Strabag, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie całości, czyli blisko 6,5 mln złotych. Inwestycja pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725 R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725 R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” będzie trwała do września 2018 r.

Partnerami beneficjenta, czyli Powiatu Jarosławskiego są Miasto Jarosław i Gmina Pawłosiów. Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Środki unijne będą stanowić 85% inwestycji. Warto dodać, że projekt powiatu jarosławskiego był jednym z zaledwie sześciu zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie w którym wystartował.

Od strony Jarosławia początek inwestycji stanowi ulica Pawłosiowska. W ramach jej przebudowy na pierwszym odcinku (0+00 do 0+790 - w nawiasach oznaczenie drogowe, gdzie druga liczba to metry bieżące) planuje się wykonać chodnik o szerokości 2 m. (prawostronny 0+00 do 0+420 oraz lewostronny od 0+416 do 0+790). Dodatkowo ma zostać wykonana przebudowa jezdni poprzez jej poszerzenie do 6 m.

Dalej przez Pawłosiów w kierunku autostrady A4, w pierwszej części zaprojektowano wykonanie utwardzonych poboczy (0+860 do 2+641), na następnym odcinku (2+641 do 3+560) poszerzenie jezdni oraz nową nawierzchnię i podbudowę. Na ostatnim odcinku w Pawłosiowie (3+560 do 4+794) będzie nowy chodnik (prawostronny 4+560 do 4+794 i lewostronny od 4+790 do 4+825) oraz nowa nawierzchnia i podbudowa.

Umowę na sfinansowanie prac podpisali 16 lutego w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski, Józef Szkoła, Wicestarosta i Agnieszka Mroczka, Skarbnik Powiatu.

- Przez ten projekt chcemy poprawić powiązania komunikacyjne naszego powiatu, przede wszystkim Jarosławia z autostradą A4 oraz oczywiście zwiększyć komfort jazdy poprzez znaczącą poprawę stanu technicznego tamtej drogi, z wybudowaniem tak potrzebnego ronda na skrzyżowaniu ul. Pawłosiowskiej z ul. Strzelecką i dalej na Pawłosiów – krótko podsumowuje projekt Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu zawiadamia, że w związku z wystąpieniem wiosennych przełomów na drogach powiatowych, na terenie powiatu jarosławskiego z dniem 22 lutego 2017r. sukcesywnie wprowadzone będą ograniczenia nośności dla niektórych pojazdów, oznakowane znakami B-18.

W/w ograniczenia nie dotyczą pojazdów regularnej komunikacji autobusowej oraz przewozów dzieci do szkół i pracowników do zakładów pracy przy zachowaniu nominalnej liczby pasażerów.

Ograniczenia obowiązywać będą do odwołania.

Bliższe infoirmacje można uzyskać w PZD Jarosław, ul. Jana Pawła II Nr 17

Tel. (016) 621-64-49 wew. 25 w godz. 7:00 - 15:00.