Wtorek, 28 marca 2017 r.

Aktualności

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu zawiadamia, że w związku z wystąpieniem wiosennych przełomów na drogach powiatowych, na terenie powiatu jarosławskiego z dniem 22 lutego 2017r. sukcesywnie wprowadzone będą ograniczenia nośności dla niektórych pojazdów, oznakowane znakami B-18.

W/w ograniczenia nie dotyczą pojazdów regularnej komunikacji autobusowej oraz przewozów dzieci do szkół i pracowników do zakładów pracy przy zachowaniu nominalnej liczby pasażerów.

Ograniczenia obowiązywać będą do odwołania.

Bliższe infoirmacje można uzyskać w PZD Jarosław, ul. Jana Pawła II Nr 17

Tel. (016) 621-64-49 wew. 25 w godz. 7:00 - 15:00.