Czwartek, 24 lipca 2014 r.

Aktualności

Niniejszym informuję , że w związku z wznowieniem robót drogowych przy skrzyżowaniu ulic ul. Chodkiewicza, Pruchnickiej i Strzeleckiej, polegających na budowie ronda, tzw. droga graniczna od 10 kwietnia 2014r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Planowane otwarcie nastąpi w lipcu 2014r. po wybudowaniu ronda na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza, Pruchnickiej i Strzeleckiej.

Jednocześnie informuję, że termin otwarcia drogi granicznej może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych niezależnych od Wykonawcy.