Niedziela, 20 kwietnia 2014 r.

Aktualności

Niniejszym informuję , że w związku z wznowieniem robót drogowych przy skrzyżowaniu ulic ul. Chodkiewicza, Pruchnickiej i Strzeleckiej, polegających na budowie ronda, tzw. droga graniczna od 10 kwietnia 2014r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Planowane otwarcie nastąpi w lipcu 2014r. po wybudowaniu ronda na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza, Pruchnickiej i Strzeleckiej.

Jednocześnie informuję, że termin otwarcia drogi granicznej może ulec zmianie w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych niezależnych od Wykonawcy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje , że w dniu 20.02.2014 r. nastąpi zamkniecie ruchu kołowego i pieszego na wiadukcie w ciągu ulicy Szczytniańskiej w Jarosławiu . W związku z tym proszę o poinformowanie odpowiednich służb o zaistniałym fakcie . W dniu 19.02.2014 r. zostanie ustawione oznakowanie zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego .

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje , że od dnia 13.02.2014 r. będą ustawiane znaki ,3-18" - 6 ton przy drogach powiatowych zarządzanych przez tut. Zarząd na czas występowania przełomów wiosennych - zgodnie z art. 20 pkt 12 i 14 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( tekst jednolity Dz. U.2007 r. Nr 19 poz. 115 )

Znaki będą ustawiane sukcesywnie w zależności od występujących warunków atmosferycznych , zgodnie z załączonym wykazem i mapką schematyczną.