A A A+ A++
logo PZD

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka-chodnik

Data zamieszczenia ogłoszenia:09.04.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779R droga przez wieś Kramarzówka-chodnik
Termin składania ofert:do dnia 24.04.2020 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert:24.04.2020 r. o godz. 13:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ:

Zmiana treśći SIWZ

Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy z dokonanymi zmianami

Załączniki:

SST

Dokumentacja projektowa


Informacje

Publikacja
Robert Dąbrowski
Data publikacji
09.04.2020
Ostatnia aktualizacja
14.04.2020