A A A+ A++
logo PZD

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy-Tuchla w m. Miękisz Nowy- chodnik

Data zamieszczenia ogłoszenia:11.05.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714R Korzenica-Miękisz Nowy-Tuchla w m. Miękisz Nowy- chodnik
Termin składania ofert:do dnia 26.05.2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:26.05.2020 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załączniki:

Dokumentacja projektowa

SST


Informacje

Publikacja
Robert Dąbrowski
Data publikacji
11.05.2020
Ostatnia aktualizacja
11.05.2020