A A A+ A++
logo PZD

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice- chodnik

Data zamieszczenia ogłoszenia:14.05.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1633 R Rączyna-Rożwienica-Rudołowice w m. Czudowice- chodnik
Termin składania ofert:do dnia 29.05.2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:29.05.2020 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załączniki:

Dokumentacja projektowa

SST


Informacje

Publikacja
Robert Dąbrowski
Data publikacji
14.05.2020
Ostatnia aktualizacja
14.05.2020