A A A+ A++
logo PZD

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu

Data zamieszczenia ogłoszenia:12.08.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R ul. Pogodna w Jarosławiu
Termin składania ofert:do dnia 31.08.2020 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:31.08.2020 r. o godz. 11:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załącznik Nr 1- Formularz oferty z dokonanymi zmianami

Modyfikacja treści SIWZ:

Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców z dokonanymi zmianami

Rozdział III- Istotne dla stron postanowienia umowy( wzór umowy) z dokonanymi zmianami

Załącznik Nr 1- Formularz oferty z dokonanymi zmianami

Zmiana treśći SIWZ

Zmiana treśći SIWZ-II

Strona nr 9 Instrukcji dla wykonawców z dokonanymi zmianami

Załączniki:

SST


Informacje

Publikacja
Robert Dąbrowski
Data publikacji
12.08.2020
Ostatnia aktualizacja
12.08.2020