A A A+ A++
logo PZD

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765R ul. Traugutta w Jarosławiu

Data zamieszczenia ogłoszenia:17.08.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765R ul. Traugutta w Jarosławiu
Termin składania ofert:do dnia 02.09.2020 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:02.09.2020 r. o godz. 11:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ:

Zmiana treśći SIWZ

Rozdział I- Instrukcja dla wykonawców z dokonanymi zmianami

Rozdział III- Istotne dla stron postanowienia umowy( wzór umowy) z dokonanymi zmianami

Załącznik Nr 1- Formularz oferty z dokonanymi zmianami

Załączniki:

SST


Informacje

Publikacja
Robert Dąbrowski
Data publikacji
17.08.2020
Ostatnia aktualizacja
17.08.2020