A A A+ A++
logo PZD

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa korpusu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1629R Widaczów-Świebodna-Pruchnik w km 11+632-12+579"- Etap III

Zamieszczono: 05.08.2020 r.
Załączniki:

Informacje

Publikacja
Robert Dąbrowski
Data publikacji
05.08.2020
Ostatnia aktualizacja
05.08.2020