A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka od km 0+242 do km 1+232-chodnik"

Data zamieszczenia ogłoszenia:27.05.2019 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka od km 0+242 do km 1+232-chodnik"
Termin składania ofert:do dnia 04.06.2019 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:04.06.2019 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ