A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785

Data zamieszczenia ogłoszenia:11.06.2019 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy - budowa mostu na rzece Szkło w km 2+785
Termin składania ofert:do dnia 19.06.2019 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:19.06.2019 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ