A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000- 8+659

Data zamieszczenia ogłoszenia:24.01.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz w km 0+000- 8+659
Termin składania ofert:do dnia 03.02.2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:03.02.2020 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ