A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na 5 zadań

Data zamieszczenia ogłoszenia:03.03.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu z podziałem na 5 zadań
Termin składania ofert:do dnia 18.03.2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:18.03.2020 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załączniki:

SST