A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776 droga przez wieś Jodłówka

Data zamieszczenia ogłoszenia:06.04.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1776 droga przez wieś Jodłówka
Termin składania ofert:do dnia 15.04.2020 r. do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert:15.04.2020 r. o godz. 13:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ