A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska

Data zamieszczenia ogłoszenia:06.04.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703R Wólka Pełkińska-Wola Buchowska
Termin składania ofert:do dnia 22.04.2020 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:22.04.2020 r. o godz. 11:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki:

SST