A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000-0+510

Data zamieszczenia ogłoszenia:13.05.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819R droga do rampy załadunkowej Radymno ul. Kolejowa w Radymnie w km 0+000-0+510
Termin składania ofert:do dnia 28.05.2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:28.05.2020 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ:

Zmieniona 1 Strony Formularza Oferty

Zmiana treśći SIWZ

Załączniki:

Dokumentacja projektowa

SST