A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78-0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,78-1+068,32 ( skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00-0+926,78 w m. Wiązownica

Data zamieszczenia ogłoszenia:14.05.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1704R w km 0+834,78-0+983,10 oraz Nr 1707R w km 0+926,78-1+068,32 ( skrzyżowanie typu małe rondo) wraz z przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R w km 0+009,00-0+926,78 w m. Wiązownica
Termin składania ofert:do dnia 29.05.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:29.05.2020 r. o godz. 10:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ:

Zmiana treśći SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz Oferty z dokonanymi zmanami

Załączniki:

Dokumentacja projektowa Część I

Dokumentacja projektowa Część II

Dokumentacja projektowa Część III

Dokumentacja projektowa Część IV

SST