A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ulica Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+415

Data zamieszczenia ogłoszenia:02.07.2020 r.
Zamawiający:Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
Przedmiot zamówienia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ulica Sanowa w Radymnie w km 0+000-1+415
Termin składania ofert:do dnia 10.07.2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:10.07.2020 r. o godz. 09:15
Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

SIWZ

Załączniki edytowalne do SIWZ