A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Ogłoszenia o wynikach przetargów

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko-Bobrówka od km 0+242 do km 1+232-chodnik

Zamieszczono: 04.06.2019 r.
Załączniki: