Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚĆI NA TERENIE GMINY:
RADYMNO

Lp.Nr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w kmDługość miejsc do posypywania
od kmdo km
1 1674R Lubaczów -Laszki- Duńkowice 23+000 31+000 8,0 1,1
2 1820R Radymno -Niziny 1+505 7+485 6,0 1,3
3 1818R Radymno -Nienowice 0+000 5+825 5,8 1,4
4 1793R Radymno- Zabłotce 0+000 6+730 6,7 1,2
5 1822R Łapajówka -Hruszowice 0+000 3+350 3,3 0,7
6 1823R Kalników -Korczowa 9+728 14+755 5,0 0,8
7 1821R Zadąbrowie -Sośnica 2+800 4+360 1,6 0,4
8 1698R Budzyń -Korczowa 5+956 9+195 3,2 0,9
9 1715R Charytany -droga krajowa 8+200 10+200 2,0 0,1
10 1791R Ostrów przez wieś 0+000 3+300 3,3 0,4
    RAZEM:     44,9 8,3