A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Akcja zima

PLAN
ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ
NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

Drogi powiatowe utrzymywane będą w V standardzie zimowego utrzymania dróg.
Do prowadzenia akcji przeciw gołoledziowej planuje się użycie 10 rozsypywarek. Akcja przeciwgołoledziowa prowadzona będzie przy użyciu mieszanki piaskowo i żużlowo-solnej, 10% soli w ilości 100g/m2.

Na drogach powiatowych 5 standardu ZUD posypywane będą odcinki decydujące o możliwości ruchu. Ustala się posypywanie 1x dziennie, a w szczególnych przypadkach uzależnionych od warunków panujących na drogach za zezwoleniem Dyrektora PZD 2x dziennie.

Materiały do zwalczania śliskości Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie w ilościach jn.:

  • gmina Laszki i Wiązownica - 33,5 tony soli drogowej oraz 335 ton piasku płukanego
  • gmina Pawłosiów i Jarosław - 27 ton soli drogowej oraz 270 ton piasku płukanego
  • gmina Pruchnik i Rozwinica - 33,5 tony soli drogowej oraz 335 ton piasku płukanego
  • gmina Rokietnica i Chłopice - 33,5 tony soli drogowej oraz 335 ton piasku płukanego
  • gmina Radymno - 27 ton soli drogowej oraz 270 ton piasku płukanego
  • miasto Jarosław- 67 ton soli drogowej oraz 670 ton piasku płukanego
  • miasto Radymno- 20 ton soli drogowej oraz 200 ton piasku płukanego
Uwaga: podane ilości materiałów należy traktować jako szacunkowe.