A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Akcja zima

MIASTO JAROSŁAW

INFORMACJE O ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC
POWIATOWYCH MIASTA JAROSŁAW

W utrzymaniu PZD w Jarosławiu znajduje się 47,1 km ulic powiatowych w mieście Jarosław.
Do odśnieżania systemem patrolowym przewiduje się 39,1 km na ulicach zaliczanych do I kolejności Z. U.
Na pozostałych odcinkach dróg (ulic) powiatowych o łącznej długości 8 km system interwencyjny.
Do zwalczania śliskości przewiduje się sieć dróg (ulic) powiatowych o powierzchni 256,525 m2.
Nie przewiduje się odśnieżania i zwalczania śliskości ciągów pieszych i obiektów mostowych na terenie miasta, usytuowanych przy ulicach powiatowych, za wyjątkiem przejść dla pieszych oraz schodów przy dworcu kolejowym PKP.

PRZYJMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZASOOKRESY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DLA MIASTA JAROSŁAW

8 godzin pracy z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych. Normalny czas pracy od godz. 400 do godz. 800 i od godz. 1400 do godz. 1800

PODZIAŁ ULIC w.g. KOLEJNOŚCI Z.U.D

  1. - kolejność Z. U. "System patrolowy". Czas usuwania skutków do 4-ch godz. po ustaniu opadów.
  2. - kolejność Z. U. "System interwencyjny". Czas usuwania skutków do 6-ciu godz. po ustaniu opadów
  3. - kolejność Z. U. "System interwencyjny". Czas usuwania skutków do 8-miu godz. po ustaniu opadów

ODŚNIEŻANIE

Prace zimowego utrzymania ulic będą prowadzone w I, II, III kolejności Zimowego Utrzymania, którym przypisany jest odpowiednio II, III, IV, standard wg. załącznika Nr 1 do wspomnianego Rozporządzenia.
Prace przy odśnieżaniu należy rozpocząć z chwilą wystąpienia opadów śniegu. Dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu oraz śniegu wzdłuż krawężnika ulicznego.
Dla standardu II dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu, nie utrudniającego ruchu.
Dla standardu III dopuszcza się lokalne zaleganie zasp i języków śniegowych do 6 godz. oraz utrudnienia dla samochodów osobowych.
Dla standardu IV dopuszcza się okresowe utrudnienia w ruchu, jazdę z małymi prędkościami i przerwy do 8 godz. Dopuszcza się zaleganie na nawierzchni warstwy śniegu, mogą występować koleiny oraz zaspy do 8 godz.

ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Na ulicach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu śliskość zimowa będzie zwalczana mieszanką piaskowo - solną zawierającą 10% soli w ilości 100g/m2
Dopuszcza się stosowanie mieszanki żużla paleniskowego z zawartością 10% soli na niezabudowanych odcinkach ulic, bez wpustów ulicznych.
Śliskość zimowa na ulicach utrzymywanych w III i IV standardzie będzie zwalczana na odcinkach o pochyleniu podłużnym ponad 4%, na przystankach, skrzyżowaniach z koleją i skrzyżowaniach ulic, z utrzymaniem wlotów ulic podporządkowanych na głębokość 15m.
Do likwidacji śliskości na drogach należy używać mieszanki piasku rzecznego z 10% zawartością soli drogowej w ilości 100 g/m2.

I. WYKAZ ULIC POWIATOWYCH OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA

I KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.Nazwa ulicyNr drogiDługość odcinka w kmPowierzchnia m2
1. PONIATOWSKIEGO 1754R 1,1 7470
2. LUBELSKA 1731R 0,3 2638
3. SIKORSKIEGO 1731R 0,4 3312
4. KONFEDERACKA 1740R 0,5 3227
5. BANDURSKIEGO 1739R 1,0 7547
6. SZCZYTNIAŃSKA 1617R 1,6 10056
7. BRZOSTKOW 1725R 0,4 3085
8. PAWŁOSIOWSKA 1725R 0,8 4136
9. STRZELECKA 1724R 2,0 10445
10. LOTNIKÓW 1724R 1,2 6911
11. DOLNOLEŻAJSKA 1710R 1,6 11200
12. BRODOWICZE 1710R 1,1 9262
13 STAWKI 1710R 1,2 10166
14. SIENKIEWICZA 1748R 0,2 1036
15. GŁOWACKIEGO 1746R 0,2 1110
16. CZARNIECKIEGO 1752R 0,3 1796
17. BEMA 1752R 0,1 460
18. KROLOWEJ JADWIGI 1753R 0,6 3824
19. FLISACKA 1733R 0,3 2610
20. DLUGOSZA 1734R 0,3 1782
21. ZWIERZYNIECKA 1729R 0,4 9380
22. RYBACKA 1730R 0,7 4122
23. OKRZEI 1728R 1,o 6093
24. STAROSANOWA 1728R 0,7 4194
25. ŁAZY KOSTKOWSKIE 1701R 0,8 8642
26. ŻWIROWA 1708R 1,4 6460
27. BATALIONOW CHŁOPSKICH 1709R 1,2 6630
28. KAMIENNA 1709R 3,0 16800
29. TRAUGUTTA 1765R 0,9 3270
30. POGODNA 1726R 1,1 7255
31. PEŁKIŃSKA 1731R 0,6 3420
32. PAŃIENSKA 1730R 0,2 1515
33. SIEMIŃSKIEGO 1761R 1,1 5838
34. STOJAŁOWSKIEGO 1759R 0,3 1921
35. GRODZISZCZAŃSKA 1726R 1,1 6046
36. REYMONTA 1756R 0,4 2778
37. PADEREWSKIEGO 1755R 0,4 2440
38. RACŁAWICKA 1617R 0,9 5462
39. ORŁOWICZA 1755R 0,1 936
40. PIEKARSKA 1752R 0,4 2786
41. KOŚCIUSZKI 1744R 0,8 5640
42. MORAWSKA 1766R 0,5 4919
42. MORAWSKA 1766R 0,5 4919
43. ŻEROMSKIEGO 1742R 0,3 2100
44. GOTTFRIEDA 1736R 0,2 1512
45. STRZELECKA 1724R 2,3 12650
46. Morawska-Łącznik ( przy węźle S-5) 1766R 0,5 4124
47. Łącznik Morawska do Strzeleckiej 1724R - 1766R 2,1 12600
RAZEM: 39,1 256,525

II KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.Nazwa ulicyNr drogiDługość odcinka w kmPowierzchnia m2
1. PASIEKA 1768R 0,6 3688
2. FREDRY 1732R 0,7 4497
3. KASPROWICZA 1751R 0,2 945
4. PROF. ADAMA GRUCY 1750R 0,2 1234
5. NA BLICHU 1735R 0,5 2211
6. MĄCZYŃSKIEGO 1763R 0,7 3899
7. LIMANOWSKIEGO 1764R 0,8 4899
8. CMENTARNA 1749R 0,1 578
9. PODZAMCZE 1735R 0,7 4560
10. ŚW. DUCHA 1737R 0,2 1267
11. LISIŃSKIEGO 1752R 0,2 1267
RAZEM: 5,0 29,045

III KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.Nazwa ulicyNr drogiDługość odcinka w kmPowierzchnia m2
1. DOBRZAŃSKIEGO 1743R 0,1 596
2. DĄBROWSKIEGO 1741R 0,4 2112
3. SZOPENA 1738R 0,2 1005
4. KILIŃSKIEGO 1745R 0,3 2230
5. REFORMACKA 1747R 0,2 1065
6. WILSONA 1757R 0,3 1721
7. ZIELIŃSKIEGO 1758R 0,1 687
8. CEGIELNIANA 1767R 0,4 1549
9. GROTTGERA 1762R 0,9 4665
RAZEM: 3,0 15,630