A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Akcja zima

MIASTO RADYMNO

INFORMACJE O ZIMOWYM UTRZYMANIU ULIC
POWIATOWYCH MIASTA RADYMNO

W utrzymaniu PZD w Jarosławiu znajduje się 10,3 km ulic powiatowych w mieście Radymno.
Do odśnieżania systemem patrolowym przewiduje się 5,8 km na ulicach zaliczanych do I kolejności Z. U.
Na pozostałych odcinkach dróg (ulic) powiatowych o łącznej długości 4,5 km system interwencyjny.
Do zwalczania śliskości przewiduje się sieć dróg (ulic) powiatowych o powierzchni 25.360 m2.
Nie przewiduje się odśnieżania i zwalczania śliskości ciągów pieszych usytuowanych przy ulicach powiatowych , za wyjątkiem przejść dla pieszych.

PRZYJMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZASOOKRESY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DLA MIASTA RADYMNO

8 godzin pracy z możliwością wydłużenia do 12 godzinnej pracy w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych. Normalny czas pracy od godz. 400 do godz. 800 i od godz. 1400 do godz. 1800

PODZIAŁ ULIC w.g. KOLEJNOŚCI Z.U.D

  1. - kolejność Z. U. "System patrolowy". Czas usuwania skutków do 4-ch godz. po ustaniu opadów.
  2. - kolejność Z. U. "System interwencyjny". Czas usuwania skutków do 6-ciu godz. po ustaniu opadów
  3. - kolejność Z. U. "System interwencyjny". Czas usuwania skutków do 8-miu godz. po ustaniu opadów

ODŚNIEŻANIE

Prace zimowego utrzymania ulic będą prowadzone w I, II, III kolejności Zimowego Utrzymania, którym przypisany jest odpowiednio II, III, IV, standard wg. załącznika Nr 1 do wspomnianego Rozporządzenia.
Prace przy odśnieżaniu należy rozpocząć z chwilą wystąpienia opadów śniegu. Dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu oraz śniegu wzdłuż krawężnika ulicznego.
Dla standardu II dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu, nie utrudniającego ruchu.
Dla standardu III dopuszcza się lokalne zaleganie zasp i języków śniegowych do 6 godz. oraz utrudnienia dla samochodów osobowych.
Dla standardu IV dopuszcza się okresowe utrudnienia w ruchu, jazdę z małymi prędkościami i przerwy do 8 godz. Dopuszcza się zaleganie na nawierzchni warstwy śniegu, mogą występować koleiny oraz zaspy do 8 godz.

ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Na ulicach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu śliskość zimowa będzie zwalczana mieszanką piaskowo - solną zawierającą 10% soli w ilości 100g/m2
Dopuszcza się stosowanie mieszanki żużla paleniskowego z zawartością 10% soli na niezabudowanych odcinkach ulic, bez wpustów ulicznych.
Śliskość zimowa na ulicach utrzymywanych w III i IV standardzie będzie zwalczana na odcinkach o pochyleniu podłużnym ponad 4%, na przystankach, skrzyżowaniach z koleją i skrzyżowaniach ulic, z utrzymaniem wlotów ulic podporządkowanych na głębokość 15m.
Do likwidacji śliskości na drogach należy używać mieszanki piasku rzecznego z 10% zawartością soli drogowej w ilości 100 g/m2.

I. WYKAZ ULIC POWIATOWYCH OBJĘTYCH PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA

I KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.Nazwa ulicyNr drogiDługość odcinka w kmPowierzchnia m2
1. LEGIONÓW 1811R 0,4 1905
2. RYNEK 1807R 0,5 2400
3. 3-go MAJA 1793R 0,8 4803
4. MICKIEWICZA 1787R 1,4 2430
5. KOLEJOWA 1819R 0,5 2160
6. PIEKARSKA 1808R 0,1 371
7. NARUTOWICZA 1802R 0,3 1325
8. ZŁOTA GÓRA 1820R 1,8 11356
RAZEM: 5,8 18,725

II KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.Nazwa ulicyNr drogiDługość odcinka w kmPowierzchnia m2
1. NADBRZEŻNA 1814R 0,8 4250
2. ŚIENKIEWICZA 1806R 0,3 1446
3. GRUSZKI 1803R 0,2 920
4. TYSIĄCLECIA 1817R 0,4 1796
5. BEMA 1793R 0,1 537
6. CHOPINA 1798R 0,6 3063
7. BATOREGO 1810R 0,1 277
8. KOŚCIUSZKI 1795R 0,6 4561
RAZEM: 3,1 16,850

III KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.Nazwa ulicyNr drogiDługość odcinka w kmPowierzchnia m2
1. ZACHARIASIEWICZA 1805R 0,3 1351
2. MŁYNARSKA 1816R 0,3 1225
3. OKRZEI 1794R 0,1 500
4. CICHA 1809R 0,1 476
5. SPISÓWKA 1796R 0,2 1103
6. PIŁSUDSKIEGO 1794R 0,1 400
7. KRASIŃSKIEGO 1797R 0,3 212
RAZEM: 1,4 5,267