Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU ODSNIEŻNEGO NA TERENIE GMIN:
JAROSŁAW i PAWŁOSIÓW

Lp.Stand. ZUDNr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w km
od kmdo km
1 5 1703R Wólka Pełkińska- Wola Buchowska 0+000 3+952 4,0
2 5 1701R Gorzyce- Kostków- Pełkinie 0+000 11+296 8,7
3 5 1702R Wólka Pełkińska- Kostków 0+000 9+895 3,9
4 5 1592R Przeworsk- Ujezna 7+521 9+118 1,6
5 5 1593R Rozbórz-Ożańsk 4+778 5+357 0,6
6 5 1722R Wierzbna-Pełkinie 0+000 2+115 2,1
7 5 1726R Wierzbna-Cieszacin 0+000 7+515 7,5
8 5 1617R Kańczuga - Jarosław 11+300 17+604 6,3
9 5 1725R Jarosław- Pawłosiów 0+000 4+148 4,1
10 5 1724R Tywonia - Jarosław 1+250 2+615 1,4
11 5 1788R Munina - Morawsko 0+000 5+380 5,3
12 5 1769R Kidałowice - Morawsko 0+000 4+957 5,0
13 5 1790R Droga przez wieś Tuczempy 0+000 1+668 1,7
14 5 1788R Dojazd kolejowy Munina 0+000 1+293 1,3
  RAZEM     52,1