Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU ODSNIEŻNEGO NA TERENIE GMIN:
LASZKI i WIĄZOWNICA

Lp.Stand. ZUDNr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w km
od kmdo km
1 5 1714R Korzenica - Tuchla 0+000 7+775 7,7
2 5 1696R Laszki- Tuchla 0+000 8+952 8,9
3 5 1711R Ryszkowa Wola - Laszki 0+000 7+709 7,7
4 5 1717R Bobrówka - Wysocko 0+000 6+000 6,0
5 5 1701R Jarosław - Łazy 0+000 12+409 12,4
6 5 1675R Nowa Grobla - Miękisz Nowy 1+245 4+660 3,4
7 5 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice 13+576 30+625 17,5
8 5 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice 0+000 4+827 4,8
9 5 1712R Ryszkowa Wola- Korzenica 0+000 7+355 7,3
10 5 1704R Wiązownica -Wola Mołodycka 0+000 16+548 16,5
11 5 1706R Cetula - Piwoda 0+000 4+540 4,5
12 5 1707R Wiązownica -Piwoda 0+000 6+373 6,4
13 5 1705R Surmaczówka -Zapałów 0+000 10+879 10,9
14 5 1716R Makowisko -Bobrówka 0+000 6+337 6,3
    RAZEM:     120,3