Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU ODSNIEŻNEGO NA TERENIE GMIN:
PRUCHNIK i ROŹWIENICA

Lp.Stand. ZUDNr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w km
od kmdo km
1 5 1629R Widaczów- Świebodna -Pruchnik 10+791 16+797 6,0
2 5 1776R droga przez wieś Jodłówka 0+000 3+000 3,0
3 5 1633R Rączyna - Roźwienica 0+860 12+000 11,0
4 5 1775R droga przez wieś Rozbórz Okrągły 0+000 1+355 1,3
5 5 1619R Zarzecze - Pełnatycze- Bystrowice 3+225 6+944 3,7
6 5 1620R Pełnatycze- Wola Roźwienicka 0+859 3+504 2,6
7 5 1633R Roźwienica - Rudołowice 0+000 2+000 2,0
8 5 1773R Bystrowice - Więckowice 0+000 1+725 1,7
9 5 1774R Bystrowice - Pruchnik 0+000 5+786 5,8
10 5 1777R Pruchnik -Nienadowa 0+000 1+227 1,2
11 5 1779R droga przez wieś Kramarzówka 0+000 2+600 2,6
12 5 1778R Pruchnik - Kramarzówka -Skopów 0+000 8+659 8,6
13 5 1780R Węgierka - Średnia -Krzywcza 0+000 5+500 5,5
  RAZEM:     55,1