Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU ODSNIEŻNEGO NA TERENIE GMIN:
ROKIETNICA i CHŁOPICE

Lp.Stand. ZUDNr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w km
od kmdo km
1 5 1783R Rokietnica - Maćkowice 0+000 6+210 6,2
2 5 1782R Czelatyce - Tuligłowy 0+000 5+434 5,4
3 5 1785R Boratyn - Dobkowice - Zamiechów 0+000 2+310 2,3
4 5 1784R Dobkowice - Tapin 0+000 2+989 3,0
5 5 1786R Rokietnica - Radymno(do Tapina) 0+000 3+400 3,4
7 5 1787R Chłopice - Łowce- Radymno (do przejazdu kolejowego) 0+000 10+469 10,5
8 5 1792R Łowce - Zamiechów 0+000 2+311 2,3
9 5 1770R Kidałowice - Rokietnica 0+000 11+197 11,2
10 5 1771R Mokra - Chłopice 0+000 3+853 3,9
  RAZEM:     48,2