Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU ODSNIEŻNEGO NA TERENIE GMINY:
RADYMNO

Lp.Stand. ZUDNr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w km
od kmdo km
1 5 1674R Moszczany- Duńkowice 23+000 31+000 8,0
2 5 1715R Charytany- droga krajowa 8+200 10+200 2,0
3 5 1820R Radymno- Niziny 1+505 7+485 6,0
4 5 1822R Łapajówka- Hruszowice 0+000 3+350 3,3
5 5 1718R Radymno- Nienowice 0+000 5+825 5,8
6 5 1698R Budzyń -Korczowa 5+956 9+195 3,2
7 5 1823R Stubno- Kalników -Korczowa 9+728 14+755 5,0
8 5 1793R Radymno- Zabłotce 0+000 6+730 6,7
9 5 1821R Zadąbrowie- Sośnica 2+800 4+360 1,6
10 5 1791R Ostrów przez wieś 0+000 3+300 3,3
  RAZEM:     44,9