Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚĆI NA TERENIE GMIN:
PRUCHNIK I ROŹWIENICA

Lp.Nr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w kmDługość miejsc do posypywania
od kmdo km
1 1777R Pruchnik- Nienadowa 0+000 1+227 1,2 0,440
2 1629R Świebodna -Pruchnik 10+791 16+797 6,0 1,550
3 1776R Droga przez wieś Jodłówka 0+000 3+000 3,0 1,770
4 1778R Pruchnik- Kramarzówka 0+000 8+600 8,6 8,600
5 1779R Droga przez wieś Kramarzówka 0+000 2+600 2,6 0,490
6 1774R Bystrowice -Pruchnik 4+800 5+786 1,0 0,600
7 1780R Węgierka -Średnia -Krzywcza 0+000 6+300 6,3 0,600
8 1633R Rozbórz Długi- Roźwienica 0+850 12+000 11,2 1,570
9 1620R Pełnatycze -Wola Roźwienicka 1+800 3+504 1,7 0,250
    RAZEM:     41,6 15,87