Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Akcja zima

  1. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  2. Plan pracy sprzętu odśnieżnego na terenie gmin:
  3. Plan pracy sprzętu do zwalczania śliskości na terenie gmin:
  4. Plan zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  5. Zestawienie i lokalizacja odcinków dróg powiatowych do posypywania w V standardzie zimowego utrzymania dróg
  6. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Jarosław
  7. Informacje o zimowym utrzymaniu ulic powiatowych miasta Radymno
  8. Mapy terenu z podziałem na zadania z zaznaczonymi drogami do ZUD na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przez trzy sezony zimowe w latach 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016
  9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie zimowego utrzymania dróg

PLAN PRACY SPRZĘTU DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚĆI NA TERENIE GMIN:
ROKIETNICA I CHŁOPICE

Lp.Nr drogiNazwa drogiDługość odc.Długość w kmDługość miejsc do posypywania
od kmdo km
1 1783R Rokietnica -Maćkowice 0+000 3+600 3,6 2,000
2 1782R Czelatyce- Tuligłowy 0+956 5+000 4,0 0,350
3 1785R Boratyn- Dobkowice- Zamiechów 0+000 2+310 2,3 0,710
4 1784R Dobkowice -Tapin 0+000 2+500 2,5 0,850
5 1792R Łowce- Zamiechów 0+000 1+200 1,2 1,000
6 1769R Kidałowice -Morawsko 0+000 1+100 1,1 0,400
7 1771R Mokra- Jankowice 0+000 3+250 3,2 0,850
8 1770R Kidałowice -Rokietnica 0+000 11+197 11,2 4,650
    RAZEM:     29,1 10,8